QQ群广场频道中怎么锁帖/解锁?

2017年4月22日08:00:00 发表评论

锁帖方法:请先进入我的频道http://qgc.qq.com/my,选择要操作的频道进入=》点击您要锁的帖子=》点击“锁帖”=》确认锁定即可。锁帖后,将不能对本帖进行回复,会提示:本帖已被管理员锁定,暂时无法回复。

QQ群广场频道中怎么锁帖/解锁?

QQ群广场频道中怎么锁帖/解锁?

解锁方法:请先进入我的频道http://qgc.qq.com/my,选择要操作的频道进入=》点击要解锁的帖子=》点击页面上的“解锁”=》确认取消锁定。

选号链接
admin
号码总单

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: